دوشنبه 6 مهر 1394 @ 12:46

بی وزنی با وزن درون

آدمی را آدمیت لازم است

ور نه انسان، گو گاو و خر است !!!

! نگاه به ظاهر بی وزنش نکنید به علت سنگینی بار معنا دارای وزن عروضی درونی هست


از هزج مسدس سالم و غیره گذشته حتی وارد اوزان عروضی دیگه ای شده

نظرات (2)
زبله ||
شنبه 25 مهر 1394 ساعت 13:09
چی شده؟؟
امتیاز: 0 0
هازارد ||
سه‌شنبه 7 مهر 1394 ساعت 08:01
امتیاز: 1 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.